Neurologihold

Neurologi holdet foregår to gange i ugen. Vi træner både i træningssalen og i selve træningscenteret, med maskiner og kabeltræk.

Holdet rummer mange forskellige diagnoser, men fælles for alle er, at man har en neurologisk lidelse. Så hvis du har været hos lægen og eksempelvis fået diagnosen Parkinson, ville dette hold passer godt til dig.

På holdet træner vi både balance, koordination, stabilitet og styrke. Vi har en fast struktur hvor vi starter med, i fællesskab, at træne balance hvor man står på et ujævn underlag der passer til ens niveau. Dette foregår imens, vi kaster en lille bold til hinanden og derefter en stor fysio-bold. På denne måde får man trænet balancen på et højt niveau, da den udefra kommende genstand skaber en uforudsigelighed og man skal derfor være oppe på dupperne! 

Når balancetræningen er overstået fortsætter træningen med, at man hver især laver nogle funktionelle øvelser som der instrueres i. Det kan f.eks. være, at man i sin dagligdag

har problemer med, at komme op at stå fra en stol, her kan man eksempelvis træne specifikt i forhold til netop denne funktion. Det kan også være, at man bare vil være stærkere i , at lave en knæbøjning, så er det dét der trænes. 

Når vi har trænet i ca 30 minutter i træningssalen går vi op i træningscenteret. I træningscenteret laver man hver især et individuel træningsprogram. Det kan være, at man i forbindelse med første gangs konsultationen har fået lavet et træningsprogram, dette vil man udføre og jeg kan superviserer.

Hvis man ikke har fået lavet et træningsprogram, men kommer til træningen, kan jeg hjælpe med, at lave træningsprogrammet i det tidsrum hvor vi er inde i træningscenteret. Det individuelle program vil ofte bestå af konditionstræning eksempelvis en tur på cyklen eller romaskinen, styrkeøvelser som laves i diverse maskiner samt supplerende balance øvelser.

Jeg glæder mig til at se dig på holdet!

Fysioterapeut Jonas Nielsen

Kontakt

SAMARBEJDSPARTNERE

Bliv medlem

Ring til os