Christian Harder

Autoriseret fysioterapeut & Autoriseret Osteopat D.O.

Medejer af Fysikken.

Jeg har arbejdet i Fysikken siden 2009. Via mit virke som fysioterapeut og Osteopat ser jeg et stort spektrum at patienter. 

Formålet med en behandling, i min optik, er at opnå en løsning på de begrænsninger eller smerter den pågældende patient har. Jeg mener at man bedst opnår dette, via en holistisk og bredspektret tilgang til det enkelte individ. 

Min generelle behandlingsstrategi indbefatter oftest manuel terapi, hvori der ligger et større detektivarbejde, nemlig at finde årsagen eller årsagerne til den pågældende problematik. 

Selvfølgelig vil der være cases hvor manuel terapi ikke er løsningen, men hvor træningsterapi eller relevante livsstilsændringer vil være omdrejningspunktet. 

Jeg har tidligere haft både knæ- og skulder hold, samt været fysioterapeut for TMS Ringsted, det har gjort at jeg har en del erfaring med både skadesforebyggende behandling og træning.

Jeg har en stor interesse for undervisning og udover at være primus motor for faglig udvikling af de ansatte fysioterapeuter i Ringsted via interne kurser, er målet at udbyde og afholde kurser i manuel terapi til fysioterapeuter i hele landet. 

CV

Uddannelser:

2016: Osteopat D.O  The International Academy of Osteopathy i Gent 

2011: Autoriseret fysioterapeut fra UCSJ Næstved

Kurser:

  • Spinal manipulations, Chiropractor Andrea Cecchi
  • Udredning og diagnosticering af skulderskader 
  • Diverse interne kurser i Fysikken regi
Kontakt

SAMARBEJDSPARTNERE

Hør mere

Ring til os